Hoe zijn de Zwollenaren toch aan de naam Blauwvingers gekomen?

"Ende sy telden sich blauwe vingheren"

Iedere rechtgeaarde Zwollenaar kent het verhaal van overlevering, als zovele sagen en legendes, die van ouder tot ouder bekend zijn. In de middeleeuwen bestond er steeds een zekere rivaliteit tussen de bewoners van Kampen en Zwolle. Deze naijver was oorzaak, dat men elkaar het leven zo lastig mogelijk maakte. Zo werden steeds schepen uit Zwolle, als zij Kampen passeren moesten, beroofd en trokken troepen Zwollenaren de Kamperpoort uit, om 's nachts het vee uit de weilanden van het Kampereiland te stelen. Bij zo'n kloppartij bedienden de inwoners van Zwolle zich van de scheldnaam Kampersteuren, om hun vijanden te plagen. Dat er voor de Zwollenaren niet ook een scheldnaam bestond, verdroot de steuren, en zij zonnen op een gelegenheid om hun een geschikte bijnaam te geven. Deze gelegenheid deed zich voor. Toen het stadsbestuur van Zwolle (in een periode, dat de steden in gewapende vrede met elkaar leefden) bij Schout en Schepenen van Kampen aanklopten, om ter aanvulling van hun berooide gemeentekas het klokkespel uit de grote toren, die door brand verwoest was, aan Kampen te koop aan te bieden.

Het bleek, dat de gehate steuren beter konden sparen dan de vroedschap van Zwolle, maar tevens bedachten zij de volgende list. De koop zou tot stand komen, maar Kampen mocht het verschuldigde uitbetalen in muntstukken naar eigen keuze en daar het stadsbestuur van Zwolle niets anders overbleef accepteerden zij. Zo kwam op een goede dag een wagen, volgeladen met zakken, de Kamperpoort binnenrijden. In deze zakken zaten niets anders dan vierduitenstukken. De samenstelling van deze koperen munten was echter niet zo als wij die thans hebben, want toen de Zwollenaren klaar waren met tellen, hadden zij blauwe vingers gekregen en lachende trokken de steuren met hun klokken op de wagen naar Kampen.

Voortaan hadden zij een prachtige scheldnaam voor die domme inwoners van Zwolle.
De blauwingers wilden de schande uitwissen, en gingen daarom ijverig aan het sparen voor een nieuw klokkenspel, en thans verkondigt een der mooiste beiaards van Nederland de rehabilitatie der Zwollenaren.


Een lange versie van de Sage

Een andere uitleg dan de Sage

De scheldnaam voor de Zwollenaren was 'blauwvinger' daar zij meineed gepleegd hadden ten opzichte van de Hertog van Gelre.

De Wijk (buiten) "De Kamperpoort"

Het was en is een boeiende wijk.
Bijna alles over de geschiedenis, maar ook over het heden van de wijk is te bekijken in het buurtmuseum.